De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) zet zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van ontwerpers. Als bestuurslid van BNO-noord, heb ik lezingen georganiseerd in de periode 2003 - 2008. Het doel was om de bijeenkomsten van een kleine, ietwat naar binnen gekeerde club voor een groter publiek aantrekkelijk te maken. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden met o.a. Academie Minerva, CBK Groningen en de Puddingfabriek aangegaan. Daarnaast zijn er een aantal boeiende sprekers naar Groningen gehaald, zoals Anthon Beeke, Jurgen Bey, Rene Knip, Ko Sliggers, Lies Ros, Crabsalad, Wim T. Schippers en Esther Cleven.

Voor het maken van de uitnodigingen zijn 2 regels opgesteld:
1. formaat = A5
2. drukwerk is in twee kleuren

Lezing Jurgen Bey  

 

 

ism Marcel Westra, Jandaan Westhof  

ism Marcel Westra, Jandaan Westhof  

Lies Ros vertelt  

Lezing Anthon Beeke  

Ontwerp: Crabsalad  

Ontwerp: Crabsalad