In de hybride, of gemengde praktijk wordt lesgeven afgewisseld met het maken van werk, hierbij voeden de verschillende werelden elkaar. De ontwerppraktijk brengt frisheid, scherpte en actualiteit naar de onderwijspraktijk, waarbij de onderwijspraktijk zaken als reflectiviteit of theoretische onderbouwing aan de ontwerppraktijk toe kan voegen.